Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Klauzula RODO

Wyświetl stronę główną » RODO » Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 42. reprezentowany przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub
korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na
Administratorze.
b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych.
a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich
przetwarzania na polecenia Administratora.
b) Uprawnionym organom publicznym.
c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3
klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych
osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie
będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest:
a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Brak
podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Informacje

Rejestr zmian

2022-10-06

Edycja artykułu - Adam Sroka

2022-10-06

Dodanie artykułu - Adam Sroka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Aktualności

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 42
woj. śląskie

 

tel: 34 313-74-93
tel: 34 313-74-94
fax: 34 313-74-95

Telefon alarmowy:

+48 694 446 894

e-mail: sekretariat@myszkow.piw.gov.pl
e-mail: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl
e-doręczenia:
AE:PL-17451-66671-RWVES-24
e-puap:
/2409/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.