Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu myszkowskiego na 2024 r.

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu myszkowskiego na 2024 r.

Ogłoszenie

Powiatowego  Lekarza Weterynarii w  Myszkowie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób
do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu myszkowskiego na 2024 r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
z dnia 29 stycznia 2004 r. (  tekst  jednolity  Dz. U. z 2021 r.   poz. 306 ) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności :

1) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu myszkowskiego,

2) sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu myszkowskiego,

3) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu myszkowskiego,

4) sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny) w :

a) Zakłady Mięsne „JÓZAN” Anna Kaczorowska, Rzeniszów, ul. Zielona 21, 42-350 Koziegłowy

b) Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Dariusz Machura, ul. Czarnieckiego 55 a, 42-300 Myszków

c) P.P.H.U. Włodzimierz Kowalczyk, Koziegłówki, ul. Myszkowska 54 A, 42-350 Koziegłowy,

d) Józef Kaczorowski Firma Usługowa „ZIUTEK” Zakład Usługowo-Handlowy, Rzeniszów, ul. Zielona 21, 42-350 Koziegłowy

na terenie powiatu myszkowskiego.

5) badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu myszkowskiego

6) sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

a) Sona Sp. z o.o. Koziegłówki, ul. Myszkowska 25, 42-350 Koziegłowy,

b) Agraimpex Rzeniszów Sp. z o.o. , Rzeniszów, ul. Zielona 21, 42-350 Koziegłowy,

c) P.P.H. „RYSIEK” Sp. J. S. Pokwap, B. Pokwap, Zakład Rozbioru Mięsa, ul. Waryńskiego 4, 42-300 Myszków,

d)  KARDELEN  Cansa Cekil  ul. Stawowa 6, 42-300 Myszków,

f) Narrow Sp. z o.o. ul. Stawowa 19, 42-300 Myszków,

g) Zakłady Mięsna „Józan” Anna Kaczorowska Chłodnia Składowa, Rzeniszów, ul. Zielona 21, 42-350 Koziegłowy

7) pobieranie próbek do badań w :

a) Zakłady Mięsne „JÓZAN” Anna Kaczorowska, Rzeniszów, ul. Zielona 21, 42-350 Koziegłowy

b) Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Dariusz Machura, ul. Czarnieckiego 55 a, 42-300 Myszków

c) P.P.H.U. Włodzimierz Kowalczyk, Koziegłówki, ul. Myszkowska 54 A, 42-350 Koziegłowy,

d) Józef Kaczorowski Firma Usługowa „ZIUTEK” Zakład Usługowo-Handlowy, Rzeniszów, ul. Zielona 21, 42-350 Koziegłowy

8) badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu myszkowskiego,

9) prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu myszkowskiego,

10) niektórych czynności pomocniczych w gospodarstwach na terenie powiatu myszkowskiego w ramach monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 8 osób

2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 1 osoba

3) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia –  4 osoby

4) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 14 osób

5) badania mięsa zwierząt łownych – 4 osoby

6) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 7 osób

7) pobierania próbek do badań – 13 osób

8) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 11 osób

9) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 2 osoby

10) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 2 osoby

 

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 1 grudnia 2023 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myszkowie, ul. Pułaskiego 42, 42-300 Myszków w godz. 7:30 – 15:30

2) drogą mailową na adres: sekretariat@myszkow.piw.gov.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  /PIWMyszkow/SkrytkaESP

4) listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie ul. Pułaskiego 42, 42-300 Myszków

Liczy się data wpływu do Urzędu.


Termin zapoznania się ze zgłoszeniami


Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 11.12.2023 r.

 

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Informacje

Rejestr zmian

2023-12-01

Edycja artykułu - Adam Sroka

2023-11-28

Edycja artykułu - Adam Sroka

2023-11-28

Dodanie artykułu - Adam Sroka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Aktualności

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 42
woj. śląskie

 

tel: 34 313-74-93
tel: 34 313-74-94
fax: 34 313-74-95

Telefon alarmowy:

+48 694 446 894

e-mail: sekretariat@myszkow.piw.gov.pl
e-mail: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl
e-doręczenia:
AE:PL-17451-66671-RWVES-24
e-puap:
/2409/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.