Artykuł pochodzi ze strony: www.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie

Adres artykułu: www.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie/artykuly/19

UWAGA!!! ROLNIKU, HODOWCO BYDŁA!

UWAGA!!!
ROLNIKU, hodowco bydła!

W listopadzie 2011 roku Instytut Friedricha Loefflera w Niemczech poinformował o wykryciu wirusa należącego do rodzaju Orthobunyavirideae pochodzącego od bydła z terenu Niemiec (północna Nadrenia-Westfalia).

Zakażenie wirusem Schmallenberg dotyczy bydła, owiec, kóz i przenosi się na inne zwierzęta głównie na dwa następujące sposoby. Obserwuje się przenoszenie wirusa przez wektory -owady latające z rodzaju Culicoides (kuczmany). Drugim sposobem jest zakażenie płodu poprzez łożysko. Pozostałe drogi przenoszenia nie odgrywają istotnej roli w rozprzestrzenianiu się choroby Objawy chorobowe u przeżuwaczy:

- gorączka (ponad 40°C),
- ogólne osłabienie,
- utrata apetytu,
- spadek mleczności (nawet o 50%),
- Wady rozwojowe u płodów (urodzenie w terminie fizjologicznym lub poronienie): wrodzona sztywność stawów oraz ich zrosty; wodogłowie; tyłozgryz; kręcz karku; skrzywienie kręgosłupa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, o obowiązku zgłaszania wszystkich niepokojących objawów mogących wskazywać na podejrzenie choroby zakaźnej u zwierząt gospodarskich.

Szczegółowe i bieżące informacje na temat wirusa „Schmallenberg" zamieszane sana stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Inst)4utu Badawczego w Puławach: http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce „zagrożenia epidemiczne".