Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Wyświetl stronę główną » Przyjmowanie skarg i wniosków » Przyjmowanie skarg i wniosków

Sprawa:

Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Powiatowym  Inspektoracie Weterynarii w Myszkowie

Przedmiot sprawy:

Rozpatrzenie skarg lub wniosków wniesionych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie

Katalog rozpatrywanych skarg i wniosków :

Skargi i wnioski rozpatrują i załatwiają właściwi - w zależności od treści skargi lub wniosku - kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu, zgodnie ze swoimi kompetencjami obejmującymi sprawy: 

•    funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. "Skargi i wnioski" oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Wymagane dokumenty :

Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego.

Opłata :

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków :

Za prawidłowe i terminowe przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz właściwe zorganizowanie przyjęć obywateli w tych sprawach odpowiedzialny jest Powiatowy  Lekarz Weterynarii w Myszkowie.

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków :

W sprawach skarg i wniosków Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Myszkowie przyjmuje w każdy poniedziałek od godziny 12-14

Skargi i wnioski rozpatrują oraz załatwiają kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu zgodnie ze swoimi kompetencjami w trybie i terminach wynikających z przepisów Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.  W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Informacje

Rejestr zmian

2021-03-14

Dodanie artykułu - Jerzy Kucharewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Aktualności

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 42
woj. śląskie

 

tel: 34 313-74-93
tel: 34 313-74-94
tel: 34 313-74-95

Telefon alarmowy:

+48 694 446 894

e-mail: sekretariat@myszkow.piw.gov.pl
e-mail: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.