Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach

Wyświetl stronę główną » Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach » Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach

Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Myszkowie

prowadzone są centralne rejestry :

a) skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myszkowie
b) zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii.
c) wydanych upoważnień.
d) wydanych pełnomocnictw.
e) wydanych decyzji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
f) poczty przychodzącej.
g) poczty wychodzącej.

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Nadzorowane rejestry:

1. Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
2. Wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO) zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 753)
3. Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
4. Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.
5. Lista zakładów sektora utylizacyjnego.
6. Rejestr Podmiotów Paszowych.

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. rejestr przewoźników.
2. rejestr podmiotów nadzorowanych.
3. wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności ( Dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG).
4. Rejestr ferm drobiu.

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-19

Edycja artykułu - Jerzy Kucharewicz

2021-02-19

Dodanie artykułu - Jerzy Kucharewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Aktualności

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 42
woj. śląskie

 

tel: 34 313-74-93
tel: 34 313-74-94
tel: 34 313-74-95

Telefon alarmowy:

+48 694 446 894

e-mail: sekretariat@myszkow.piw.gov.pl
e-mail: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.