Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OFERTA PRACY - STANOWISKO: KONTROLER

Wyświetl stronę główną » Aktualności » OFERTA PRACY - STANOWISKO: KONTROLER

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Kontroler

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Myszkowie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie ul.Pułaskiego 42 42-300 Myszków

Miejsce  wykonywania pracy:
Myszków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Kontrola gospodarstw IRZ, prowadzenie spraw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, nadzór nad dobrostanem zwierząt,kontrola warunków weterynaryjnych w podmiotach i gospodarstwach utrzymujących zwierzęta prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca poza siedzibą urzędu w trakcie wykonywanych kontroli

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów,praca w biurze-komputer,siedziba mieści się na I piętrze budynku bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drzwi do pomieszczeń standardowe,brak wind,toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
- posiadanie prawa jazdy kategorii B
- znajomośc  obowiązujących przepisów weterynaryjnych

Wymagania dodatkowe:
- dobra organizacja pracy umiejętność pracy w zespole komunikatywność
- znajomość  języka angielskiego

Wymagane  dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe kopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne  dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:
14-03-2016

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Pułaskiego 42 42-300 Myszków

Inne informacje:
Wytworzył/Odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat  Weterynarii  w Myszkowie
Udostępniła/udostępnił:  Krzysztofa Olek
Komórka organizacyjna: Zespól ds.administracji,finansów i zaopatrzenia
Wprowadzono: 24-02-2016

Informacje

Rejestr zmian

2016-02-24

Dodanie artykułu - Jerzy Kucharewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Aktualności

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 42
woj. śląskie

 

tel: 34 313-74-93
tel: 34 313-74-94
tel: 34 313-74-95

Telefon alarmowy:

+48 694 446 894

e-mail: sekretariat@myszkow.piw.gov.pl
e-mail: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.