Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UWAGA ASF - INFORMACJE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

Wyświetl stronę główną » Aktualności » UWAGA ASF - INFORMACJE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2023/141 z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniającym
załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego
szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń oraz proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby w Polsce, Gmina Myszków oraz Koziegłowy zostały wyznaczone jako obszar objęty ograniczeniami I. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 stycznia br.
W związku z powyższym, nakłada się na utrzymujących trzodę chlewną na terenie gmin Myszków oraz Koziegłowy szereg nowych obowiązków:
- obowiązek zgłaszania zdarzeń w siedzibie stada dot. przemieszczeń trzody chlewnej oraz uboju gospodarczego na użytek własny do BP ARiMR w Myszkowie w terminie 2 dni.
-niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie o padnięciach trzody chlewnej w gospodarstwie celem pobrania prób do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
- ubój na użytek własny obejmuje tylko zwierzęta przebywające w gospodarstwie co najmniej 30 dni przed ubojem i powinien być wcześniej zgłaszany w związku z koniecznością przeprowadzenia przez lekarza weterynarii badania przedubojowego.
- obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych nie tylko przed wejściami do pomieszczeń utrzymujących trzodę chlewną ale także przed wjazdami na teren gospodarstwa a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka do dezynfekcji.
- kontrole podmiotów utrzymujących trzodę chlewną przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, pozytywna kontrola bioasekuracji jest konieczna do wystawienia świadectwa zdrowia w celu przemieszczenia trzody chlewnej- świadectwo zdrowia jest ważne tylko przez 24 godziny.
- transport trzody chlewnej może odbywać się tylko zatwierdzonymi środkami transportu do przemieszczania zwierząt.
- zakup trzody chlewnej z obszarów objętych ograniczeniami II lub III wymaga zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie.

Mając na uwadze powyższe proszę o przekazanie ww. informacji hodowcom, producentom utrzymującym świnie, w sposób zwyczajowo przyjęty (za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego, doradców terenowych w poszczególnych gminach, bezpośrednio lub pośrednio poprzez sołtysów, parafie etc.).

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-01-26

Dodanie załącznika/ załączników - Jerzy Kucharewicz

2023-01-26

Dodanie załącznika/ załączników - Jerzy Kucharewicz

2023-01-26

Dodanie artykułu - Jerzy Kucharewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Aktualności

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 42
woj. śląskie

 

tel: 34 313-74-93
tel: 34 313-74-94
fax: 34 313-74-95

Telefon alarmowy:

+48 694 446 894

e-mail: sekretariat@myszkow.piw.gov.pl
e-mail: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl
e-doręczenia:
AE:PL-17451-66671-RWVES-24
e-puap:
/2409/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.